Home Page Image

Történelem


 


A templom és a kolostor építéstörténete
évszámokban
1260-1300 a templom, előbb a szentély, majd a hajó megépülése, eközben a kolostor keleti szárnya már lakott, a sekrestye helyén a kápolna használatban van
1278 első adatok a soproni ferencesekre
1280 (18. századi feljegyzés szerint) a kolostor alapítási éve
1340 körül a káptalanterem boltozása és valószínűleg a kolostor emeletessé bővítése
1340 és 1344 a ferences rendtartomány nagykáptalanjának gyűlései Sopronban
1380 -1410 a templomtorony, a hajóboltozat és az orgonakarzat megépülése, címeres emlékeik tanúsága szerint donátora a Gaissel patrícius család, valószínűleg Miklós városbíró (1360-61), majd polgármester (1381-84), aki 1360-tól 1399-ig folyamatosan tagja a város tanácsának
1406 Agendorfer Márton végrendelete és kápolnaépítése a káptalanteremben
1409 a segesdi ferences nagykáptalan megköszöni Sopron városának jótéteményeit
1452 Fraknói Pálné végrendelete: építésre és orgonára vonatkozik
1452-53 jelentős épületfa vásárlások
1455 Kapisztrán János feltételezett prédikációja a templomban
1456 Linhart mester dolgozik a kolostor építésén, valószínűleg a kolostor bővítése, az emeletek átépítése - az udvar felé teknőkávás ablakokkal - zajlik
1467 és 1488 pápai búcsúengedély, talán a folytatódó építkezések támogatásaként
1490-94 főoltárt állítanak
1491 lámpásfülke készül a templomba a Schützer család címerével
1492 Siebenburger Jakab oratóriumkápolnát építtet a hajó déli falához kapcsolódóan az emeleten, benne a Háromkirályok oltárral
1498 Kolbat Jánosné oltáralapítása ennek közelében, "ahol a kerengő épül". Valószínűleg a kolostor későgótikus átépítése zajlik ekkor, aminek befejezésére 1518 és 1523 között kerül sor. Emlékei: a sekrestye, néhány nyíláskeret, boltozattöredékek.
1518-22 ablakok készítése
1523 28 szekér épületfa vásárlása
1590 földrengés okoz súlyos sérüléseket
1622 országgyűlés és királyné koronázás a templomban
1625 országgyűlés és III. Ferdinánd koronázása, a királyi szállást folyosó vagy fahíd köti össze a templomkarzattal
1628-36 a kolostor teljes felújítása
1629 és 1632 rendi nagykáptalan gyűlései
1634 országgyűlés
Valószínűleg ezek egyikére festik ki a templomot, majd nem sokkal később elkészül a két oldalsó zenekarzat.
1661 kibővítik a sekrestyét
1676 tűzvész pusztítja el az épületek tetőit
1681 befejezik a helyreállítást, ekkor országgyűlés, királyné koronázás zajlik a templomban, ahonnan - a karzatról - ismét fahíd vezet a szemközti királyi szálláshelyre
1694, 1696, 1697, 1699, 1700-ban tartományi káptalant tartanak itt
1720-tó a mariánus tartomány szemináriuma Sopronban működik
1743-1787 a kolostor és a templom barokk átépítése, bővítése
1743-tól a kolostor 2. emeletének felépítése
1746 a templom nyugati homlokzatának barokkizálása: oromfal, szélfogó
1751 barokk Mária mennybemenetele főoltár készül, festője ismeretlen, az építmény Aug. Löscher műve. Kifestették a templomot is.
1754 barokk szószék készül: G:F.A. monogrammal
1779 előtt felépül a kolostor nyugati szárnya, amelyben
1779-ben Dorffmaister István festi a lépcsőház boltozatát, valamint a káptalanterem barokk díszítőfestését és a templomkarzat két grisaille-alakját
1780-ig , a 16. századtól kezdődően a templom, a káptalanterem és a kerengő temetkezőhelyül szolgál, többek között a Sárkány, petőházi Zeke, Viczay, Bessenyei, Töltéssy, Fenessy, Cziráki, Szécsényi, Ebergényi, Senyei, Esterházy családok tagjai számára
1782 előtt bővítik és új barokk homlokzattal látják el a kolostor keleti szárnyát
1787-ben a rendet feloszlatják, a kolostort 15 éven át a vármegye használja, a templom berendezésének egy részét eladják, üresen áll
1802-től a templomot, a kolostort és a gimnáziumot a bencés rend kapja meg, a templomot ekkor kifestik
1852 id. Storno Ferenccel készíttetnek két mellékoltárt
1857 Johann Ráth restaurálja a szentélyt (főoltár, szószék, szentélyfej kifestése)
1888-94 Storno Ferenc végzi el a templom északi homlokzatának és a toronynak gótikus helyreállítását a hazai műemlékvédelem jelentős eseményeként

 
 
   
  készítette: pgw.hu