Home Page Image

Történelem


 


A soproni ferences - bencés kolostor DORFFMAISTER falképe
Sopronban, a Templom utca 1. szám alatti kolostorban található Dorffmaister István: Szent Ferenc a kereszt elött című mennyezetképe. A kép leirását Csatkai - Dercsényi: Sopron és környéke műemléke Bp.1956 cimű műve tartalmazza.

A kép viszonylag kevéssé ismert. Ennek oka, hogy az épület soha nem volt nyitott a nagyközönség számára, sőt sok esetben a kutatóknak sem.
1786-ig ferences, 1802 - 1950-ig bencés kolostorként működött. A szerzetesrendek feloszlatása után, egyetemi majd középiskolás kollégium 1996-ig, amikor ismét bencés tulajdonba került.

A falkép a Templom utcai szárny lépcsőházának kupoláját diszíti. Eredetileg a képhez tartozott az oldalfalak lunettán lévő diszítőfestése is, mely napjainkra már jelentősen megkopott, szélein lemeszelt. Egy későbbi kutatás tisztázhatja az oldalfalak korábbi állapotást. Elképzelhető, hogy eredetileg az oldalfalak is festettek voltak, erre nagyon csekély nyomok utalnak is a vastag mészréteg alatt, pontosabban ott ahol a mészréteg lepattogzott.

Maga a falkép többszörösen átfestett, ezek az átfestések, korábbi nem szakszerű restaurálásnak az eredményei. A mennyezetkép kvalitását éppen ezért nehéz megítélni, a beavatkozások eléggé "megkeményítették", a festőisége csorbult. A mű viszont szignált és évszámmal is ellátott / 1779 /.

Dorffmaister ebben az időszakban többet is dolgozott a soproni ferenceseknek. Ezt a Dorffmaister emlékév / 1997 / alkalmából megjelentetett katalógus is közli. /" Stephan Dorffmaister pinxit", a katalógust szerkesztette Kostyál László és Zsámbéky Monika, Zalaegerszeg 1998 /. A több Dorffmaisternek tulajdonított mű közül csak ez az egyetlen, amelyik jelzett.

 
 
   
  készítette: pgw.hu