Home Page Image

További információk:

 


 


Az Intézmény igénybevételének módja és szabályai
 1. A személyes gondoskodást nyújtó intézmény igénybevétele önkéntes, de feltétele, az INTÉZMÉNY-ISMERTETŐ című nyomtatvány ismerete.
 2. Az ellátás iránti kérelemmel az Intézmény vezetőjéhez kell fordulni.
 3. A kérelmet írásban kell benyújtani, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben szabályozott forma alapján, az "A" jelzésű KÉRELEM ÉS ADATLAP megnevezésű nyomtatványon.
 4. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani, a "B" jelzésű ORVOSI IGAZOLÁS megnevezésű nyomtatványt.
 5. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani, a "C" jelzésű TÉRÍTÉSIDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JÖVEDELMI-VAGYONI ADATOK megnevezésű nyomtatványt.
 6. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani, a "D" jelzésű, AZ OTTHONBA TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK listáján szereplő iratokat.
 7. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani, az "I" jelzésű NYILATKOZAT-ot.
 8. )A fenti adatok feldolgozásával egyidőben az "E" jelzésű ELŐGONDOZÁSI ADATLAP I. nevű nyomtatvány segítségével az előgondozást megkezdjük. Az előgondozás időpontjáról, és ezt követően a meghozott döntésről írásban értesítjük a kérelmezőt.
  Ezen döntés ellen, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Fenntartóhoz, az Alapítvány címén.
 9. )A pozitív döntést követően, "a várakozó listára helyezés" után megkötésre kerülhet az Előszerződés (ha indokolt).
 10. A kérelmező értesítést kap (Értesítés /5) az utolsó előgondozás ("H" jelzésű adatlap kitöltése = Előgondozási adatlap II. kitöltése) időpontjáról, ha indokolt a tartásra köteles személyekkel történő szerződéskötés időpontjáról ("K" jelzésű adatlap), a Gondozási-ellátási szerződés aláírásának időpontjáról ("G" ill. "GY" adatlap - egyazon napon kerül megkötésre a Tartási szerződéssel), és a férőhely elfoglalásának időpontjáról.
 11. A beköltözési határidő előtt -legfeljebb 10 nappal korábban - a "H" jelzésű adatlap kitöltésével az előgondozás befejeződik. Az előgondozást végző személy tájékoztatást ad a beköltözés módjáról, időpontjáról és a szükséges feltételekről az igénylőnek. Megtörténik az "M" jelzésű nyilatkozat kitöltése is.
 12. Gondozási-ellátási szerződés megkötése, akkor válik hatályossá, amikor az indokolt Tartási szerződés aláírásra kerül. Egyidejűleg megtörténik a "J" jelzésű nyilatkozat aláírása is.
 13. Beköltözés. Az "L" jelzésű adatlap (=Leltár) kitöltése, és az igénylő által behozott értéktárgyak, ingóságok leltárba vétele.
 
 
   
  készítette: pgw.hu