Home Page Image

Történelem


 


A soproni ferences kolostor a középkorban /Neumann Tibor/

A soproni ferences rendház középkori történetét Házi Jenő 1939-ben megjelent munkájában - az általa kiadott óriási mennyiségű forrásanyag1 teljeskörű felhasználásával - részletesen megírta,2 és ezzel Sopron tekintetében jelentősen kiegészítette Karácsonyi János tizenöt évvel korábban megjelent rendtörténeti munkáját.3 Házi munkája olyan bőséggel sorolja fel a kolostorra vonatkozó forrásokat, hogy a mai kor kutatója kénytelen elismerni: nem nagyon tud előállni általa nem hasznosított, új adatokkal. Elmondható ugyanakkor, hogy a soproni főlevéltáros a források elemzésében nem aknázott ki minden lehetőséget, így jelenhetett már meg azóta is olyan munka, amely ki tudta egészíteni művét.4 Jelen dolgozat ennek megfelelően nem tekinti céljának azt, hogy Házi munkája után újra elősorolja a rendházra vonatkozó források teljességét - ennek terjedelmi akadályai is lennének -, hanem egy rövid történeti áttekintést követően a kolostor közvetlenül Mohács előtti helyzetét elemzi egy olyan forráscsoport segítségével, amelynek adataiból ugyan Házi Jenő merített, de bősége miatt teljesen nem dolgozott fel.

A kolostor rövid története »

 
 
   
  készítette: pgw.hu