Home Page Image

Történelem


 


A számadások egyenlegének tanulságai

Bármennyire is sok figyelmet fordítottak a templomgondnokok a kolostor gazdálkodására, a számadások végső egyenlege mindig több-kevesebb deficitet mutatott. Amíg Siebenburger Jakab 1508-ban még csak 4 font 5 schilling 19 dénár hiányt volt kénytelen elkönyvelni, addig Gräzer Kristóf 1518-ban vélhetően már 32 font 5 schilling 4 dénár tartozást örökölt, amit négy évvel később csaknem 45 fonttal gyarapított (3-4. táblázat). Moritz Pál ugyan 1522-1523-ban ezt az összeget jelentősen csökkenteni tudta - hiszen tudjuk, hogy elveszett első számadását "csak" 37 font 2 schilling 8 dénár deficittel zárta2 -, illetve az 1524-1526-os esztendőkben 11 font nyereséget is termelt (5-6. táblázat), mégis 1527 elején meglehetősen kusza jelentését végül ő is veszteséggel, 27 font 6 schilling 20 dénárral adta át a soproni tanácsnak.A puszta számok mindenesetre magyarázattal szolgálnak Gräzer és Moritz néhány lépését illetően. Előbbi alighanem a hiány mérséklésére értékesítette a kroispachi nyolcad-szőlőt, utóbbi viszont tartózkodva az ingatlanok elidegenítésétől inkább a hasznot nem termelő tiefenwegi rét bérbeadásával, illetve egy újabb szőlő (Buda) művelésbe vonásával próbálta növelni a bevételeket. Moritz gazdálkodása - a jelentésében megmutatkozó tévedések ellenére is - eredményesebbnek bizonyult. Míg Gräzer évi csaknem 91 font bevételére 102 font kiadás jutott, addig az ő 112 font évi jövedelme ellenében a kiadási oldalon 108 fontot találunk. Moritz tehát úgy fordította a mérleget nyereségesre, hogy a kolostor lakói egyáltalán nem érezhették meg a takarékoskodás kellemetlen hatásait, tevékenysége következtében pedig a soproni tanács elégedetten szemlélhette a felújított templom és rendház épületeit a soproni főtéren.
Dolgozatom befejezéseképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a két vizsgált számadáskönyv adataiból levonható - főként gazdasági - következtetések nem mondhatók teljesnek, hiszen legfeljebb csak egy folyamat kezdetéről tanúskodnak: a Mohács utáni templomgondnoki számadások vizsgálata megállapításaimat jelentős adatokkal gazdagítja majd.

A számadások egyenlegének tanulságai »

 
 
   
  készítette: pgw.hu